CARLSBAD RG CUP
4. KARLOVARSKÝ POHÁR • The 4th CARLSBAD CUP 
4. КАРЛОВАРСКИЙ КУБОК • 4. KARLSBADER POKAL

18. června | 18th June |18. июня | 18. Juni • 2016 

KV Arena Karlovy Vary (Karlsbad) | КВ Aрена Карловы Вары

Česká republika | The Czech Republic | Чешская республика | Tschechische Republik


 Mezinárodní závody v moderní gymnastice

 • Více jak 120 moderních gymnastek z celé Evropy
 • Moderní KV Arena se špičkovým zázemím
 • Celodenní závodní a doprovodný program pro diváky
 • Nejkrásnější lázeňské město v srdci Evropy 

» Program pro diváky » Vstupenky 
» Krása moderní gymnastiky » Navštivte Karlovy Vary


An International Competition in Rhythmic Gymnastics

 • More than 120 gymnasts from all over Europe
 • Modern KV Arena, with top facilities
 • Day racing and entertainment program for spectators
 • The most beautiful spa town in the heart of Europe

» Program for the audience » Tickets 
» Rhythmic Gymnastics Beauty » Visit Karlovy Vary


Международные соревнования по художественной гимнастике 

 • Более чем 120 гимнастек со всей Европы
 • Современная КВ Арена
 • Весь день культурно-развлекательная программа для зрителей
 • Самый красивый курортный город в сердце Европы

» Программа для зрителей » Входные билеты 
» Красота художественной гимнастики » Посещение Карловых Вар


Internationale Wettkämpfe in rhythmischer Gymnastik

 • Mehr als 120 Gymnastinnen aus ganz Europa
 • Moderne „KV Arena" mit erstklassigem Background
 • Ganztägiges Wettkampf- und Begleitprogramm für die Zuschauer
 • Schönste Kurstadt im Herzen Europas 

» Zuschauerprogramm » Eintrittskarten 
» Schönheit rhythmischer Gymnastik » Zu Besuch in Karlsbad

Carlsbad RG Cup 2016

Novinky | News

Startovní listina | Start list 2016

15.6.2016

Časový rozpis | Time schedule 2016

15.6.2016

Rozcvičení na ploše | Warming Up 2016

15.6.2016

Účastníci 4. ročníku | Participants of the 4th year

14.6.2016

13 států světa se přihlásilo | 13 countries take part

29.5.2016

archiv


TopGym Karlovy Vary website

Webové stránky TopGym Karlovy Vary


Karlovy Vary

Navštivte Karlovy Vary

Visit Karlovy Vary (Carlsbad)

Zu Besuch in Karlsbad (Karlovy Vary) 

Посетите Карловы Вары 


Moderní gymnastika

Krása moderní gymnastiky

Rhytmic Gymnastics Beauty

Die Schönheit rhythmische Gymnastik 

Красота художественной гимнастики