Program závodů moderní gymnastiky v Karlových Varech

Součástí programu budou zajímavé exhibice pro diváky, např. vystoupení breakdance, břišní tance, skupinové sestavy a jiné. V dalších prostorech KV Areny budou pro malé i velké diváky připravené další zajímavé atrakce. Mezinárodní závody v moderní gymnastice v Karlových Varech mají připravenou plošnou veřejnou a mediální propagaci, která má zajistit velkou diváckou účast.

Program závodů:

Příjezd účastníků Individuálně dle vlastních možností
   
Pátek 14. 6.  17:00 - 20:00 Individuální trénink v KV Areně
  19:00 - 19:30 Registrace účastníků
  19:00 – 20:00 Informační schůzka rozhodčích a zástupců zahraničních klubů
(schůzky se mohou zúčastnit i čeští účastníci, kteří již budou přítomni)
   
Sobota 15. 6. 7:30 – 8:15 Registrace účastníků
  7:30 – 8:55 Rozcvičení na závodní ploše
  8:00 – 8:45 Porada rozhodčích a zástupců zúčastněných klubů
  9:00 – 19:30 Závod po jednotlivých kategoriích
  19:30 - 20:00 Vyhlášení výsledků
  20:00 – 23:00 After party
   
Neděle 16. 6. Prohlídka města a doprovodný program pro zájemce*
   
Odjezd účastníků Individuálně dle vlastních možností

*Podrobnosti o volitelném programu prosím dohodněte předem s pořadatelem závodů

Přesný program závodního dne, rozpis kategorií a rozcvičení bude sestaven na základě přihlášených závodnic.

Prosíme oddíly, aby počítali s možným zpožděním programu. Závodnice, které nebudou přítomny vyhlášení výsledků, ztrácí nárok na ofi ciální umístění a ceny. 

» PŘIHLAŠTE SE

 TOPlist